Ndertim Rrjeti

  1. Në këtë fushë ne kemi eksperience në ndërtimin dhe implementimin e rrjetave duke filluar nga LAN-et e thjeshtë, wireless LAN, VPN, Fibra optike, konfigurime DNS në Server 2003, DHCP, FTP, Exchange. Klientet tanë janë banka të ndryshme, Institucione qeveritare, televizione dhe biznese te vogla ne Shqiperi.
  2. Rrjetat kompjuterike merren përsipër nga stafi ynë për të plotësuar të gjitha nevojat e klienteve tanë.
  3. Ne kemi personel të kualifikuar dhe me eksperiencë që punojnë për të përmbushur kërkesat e klienteve tanë, për të plotësuar nevojat e zhvillimit të kompanisë së tyre.
  4. Serverat dhe VPN janë dy zgjedhjet më të mira për bizneset e vogla që të zhvillohen dhe të kenë kontakte me pikat e tyre në qytete të ndryshme të Shqiperisë

There are no products to list in this category.