Programe te Ndryshme

Sort By:  
Program Bar-Kafe
Ky eshte nje prej sherbimeve qe ofrohet nga Pozitron.Ai ben te mundur printimin e faturave ne bar kafe,rregjistrim te produkteve,bilanci i te ardhurave nga keto shitje te klientet,llogaritje e ketyre te ardhurave per secilin kamarier,xhirot ditore,xhiro ne baze te periudhave te caktuara kohore,datave. Stafi i Pozitron ben te mundur instalimin e programit te klienti,vendosjen e produkte aktuale qe klienti ka ne bar kafe. Për informacion na kontaktoni në Tel. +355 44 51 9033
10,000L
Bar-Expres 5.2
Përshkrimi:Program për menaxhimin e Bar-Restoranteve Sistemi operativ:Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Funksionet kryesore të programit Menaxhim i shitjeve. Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime. Formati skontrino (50,80 dhe 150mm) i faturës së shitjes. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit. Kamarierët mund të identifikohen me kod, karta personale (magnetike/barcode) ose me gjurmet e gishtit. Ndarja e porosive automatikisht në bar apo kuzhinë. Inventarizim për recepturat e artikujve. Ndarja e xhiros për bar dhe kuzhinë. Fatura për llogari të lokalit. Transferimi i faturave nga një tavolinë në një tjetër dhe nga një kamarier në tjetrin. Raport kosto-fitim i shitjeve. Konfigurim për printimin e faturës, pas çdo porosie apo përmbledhëse. Mundësia e shitjes me çmime të ndryshme të artikujve sipas sektorëve dhe ambjenteve. Ndryshim automatik i cmimit te artikullit sipas fashave orare. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit apo kamarierit përkatës. Menaxhohen përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh Shitje, Furnizime, Arkë). Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara. Raporte për çdo periudhe të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur, dhe bilancin financiar. Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet. Mundësi përdorimi me monitor touch screen I pershtatur edhe me Kase Fiskale Ripozicionimi i tavolinave në program sipas vendosjes reale të tavolinave. Instalimi:Vetëm në 1 PC
20,000L
Market-Expres 5.2
Përshkrimi:Sistem për menaxhimin e Hoteleve me shumë poste pune (psh recepsion, bar-restorant, minibar dhome, zyre finance etj) Sistemi operativ:Windows 2K, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7.Windows 8, Windows 10 Funksionet kryesore të programit Menaxhim i shitjeve. Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje. Llogaria e furnitorëve. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime. Artikujt për shitje mund të zgjidhen nëpërmjet skanerit me Bar Kod. Lidhje e programit me Peshoren me Barkod dhe Ekranin (Display) Per Klientin. Zgjedhje e llojit dhe formatit të faturës (shirit skontrino, A4). Menaxhimi i klientëve, kategorizimi sipas zbritjes së aplikueshme. Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi preferencial per klientin. Sistem pikesh dhe dhuratash. Llogari për klientët e regjistruar. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit. Raport kosto-fitim i shitjeve. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës. Menaxhohen përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh shitje, furnizime, arkë). Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale
20,000L
Pharma-Expres 3.0
Përshkrimi:Sistem për menaxhimin e Hoteleve me shumë poste pune (psh recepsion, bar-restorant, minibar dhome, zyre finance etj) Sistemi operativ:Windows 2K, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7.Windows 8, Windows 10 Funksionet kryesore të programit Menaxhim i shitjeve. Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje. Llogaria e furnitorëve. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime. Artikujt për shitje mund të zgjidhen nëpërmjet skanerit me Bar Kod. Lidhje e programit me Peshoren me Barkod dhe Ekranin (Display) Per Klientin. Zgjedhje e llojit dhe formatit të faturës (shirit skontrino, A4). Menaxhimi i klientëve, kategorizimi sipas zbritjes së aplikueshme. Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi preferencial per klientin. Sistem pikesh dhe dhuratash. Llogari për klientët e regjistruar. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit. Raport kosto-fitim i shitjeve. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës. Menaxhohen përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh shitje, furnizime, arkë). Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale Funksionet kryesore të programit Evidentimin e pacientëve dhe të mjekëve. Recetat e regjistruara me/pa rimbursim. Evidentim të kategorive të rimbursimit me çmim te plotë, çmim pacienti, çmim alternativ të parë, shumën që pacienti duhet të paguajë dhe shumën e rimbursueshme të çdo recete. Listë-treguesin e Recetave me Rimbursim të Plotë/ të Pjesshëm. Evidencën e Shitjeve & Blerjeve, Gjëndjen e barnave në magazinë, Gjëndjen e Arkës . Raporte për detyrimet e Klientëve apo ndaj Furnitorëve. Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi perferencial per artikullin. Njoftimin për skadencën e ilaçeve. Shitje me TVSH 0,10,20% , shitje me lexues bar-code dhe përshtatje me kasat fiskale. Artikujt për Shitje zgjidhen nëpërmjet skanerit Bar-Kod për efiçencë dhe shpejtesi. Çmime të ndryshme për Sektorë te ndryshëm shërbimi. Ngarkim masiv në program i Artikujve të Rinj dhe Furnizimeve nëpërmjet Excelit (për të kursyer kohë). Ngarkim nga jashtë i barnave të listës, pacientëve dhe mjekëve të përcaktuar nga DRSKSH. Të përshtatur për Kasë Fiskale dhe Monitor Me Prekje. Mundësojnë printimin e Faturës në formatet skontrino (50,80 dhe 150mm),shirit dhe A4. Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër. Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti. Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit. Mundësojne nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit. Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.
28,000L
Per Page      1 - 5 of 5
  • 1